Używanie edytora HTML

Podczas edycji stron opcja ta zamienia zwykłe pole tekstowe na edytor HTML typu WYSIWYG (To co widzisz, to otrzymasz). Edytor przypomina edytory tekstu znane z Windows.

Aby włączyć edytora, zaznacz Użyj edytora. Edytor jest przypisany do każdego elementu indywidualnie.

Po wybraniu Użyj edytora strona powinna być odświeżona z aktywnym edytorem. Kliknij Ponownie wyświetl stronę na dole aby odśieżyć stronę.

Bądź ostrożny używając edytora. Normalnie nie powinien generować błędów, jednak nie jest on zalecany do odpowiedzi krótkich pytań i pytań numerycznych. Edytor może dodać niewidoczne znaczniki HTML, które uniemożliwią poprawne działanie pytania. Dodatkowo opisy Tabeli Wątków są używane jako opisy przycisków i jeśli będą zawierać znaczniki HTML, mogą powstać problemy.

Jeśli pojawią się błędy, zalecamy wyłączyć edytora (odznacz box Użyj edytora). Po odświeżeniu strony pojawi się źródło tekstu w normalnym polu tekstowym.

Fakt używania lub nie używania edytora jest zapisany z danymi każdego elementu lekcji. Podczas edycji danego elementu, jeśli był używany edytro, system go wyświetli.

Na koniec. Edytor potrzebuje sporo zasobów przeglądarki. Jeśli edytor nie jest potrzebny, lepiej korzystać z normalnego pola tekstowego - jest szybciej.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English